Avís legal

Els continguts i elements gràfics del lloc web www.elsalt.cat són propietat i estàn gestionats per l'Ajuntament de Sallent:

Ajuntament de Sallent
Plaça de la Vila, 1
08650 Sallent (Barcelona)
T. 93 837 02 00
info@elsalt.cat
NIF: P0819000A

La totalitat d'aquesta pàgina web és propietat de l'Ajuntament de Sallent i no pot ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altre manera de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest web no atorga als usuaris drets ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial dels seus continguts.