15 Juliol 2022

Subvencions
  Veure totes les entrades

Programa Ocupació + Transformació

Ajut a autònoms i microempreses que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, ha obert del 6 de juliol i fins el 27 de juliol a les 15:00 hores, la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa “Ocupació + Transformació, en el marc del Pla de recuperació transformació i resiliència , finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Aquest programa té com a finalitat el manteniment de l'ocupació en microempreses i empreses d'emprenedoria, que desenvolupin la seva activitat a Catalunya, quan es comprometin a facilitar la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda o digital, a través d’una acció de caràcter formatiu d’una durada mínima de 10 hores.

Beneficiaris:
Les persones treballadores autònomes i les microempreses, qualsevol quina sigui la seva forma jurídica, que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut, i les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual de l’any 2020 no sigui superior a 2 milions d'euros.
En tots els casos, la data d’inici de l’activitat empresarial ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.

Aquesta subvenció consta de dues línies:

Línia 1: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per a facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda.

Línia 2: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital.

La quantia de la subvenció és de 5.000 euros com a màxim per empresa beneficiària.
Esperem que encaixeu en alguna de les dues línies i aprofiteu aquest ajut.

DOCUMENTS

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea