30 Octubre 2020

Subvencions
  Veure totes les entrades

Microcrèdits de 15.000 euros per a micropimes i autònoms afectats per les mesures COVID-19

Destinats a sectors afectats pel tancament temporal decretat per la Generalitat el 15 d'octubre d'enguany

Donar suport a les micropimes i persones treballadores autònomes de Catalunya afectades per les mesures de tancament temporal decretades per la Generalitat de Catalunya el 15 d'octubre d'enguany. La finalitat de la línia és facilitar la reobertura dels negocis tan aviat sigui possible.

ORGANISME RESPONSABLE

La Societat de Garantia Recíproca de Catalunya (Avalis SGR) i l'Institut Català de Finances (ICF), amb el suport del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda han llençat aquesta línia de microprèstecs.

BENEFICIARIS

Es poden acollir a aquests microcrèdits els autònoms, les pimes, les microempreses i els comerços dels sectors afectats pel tancament temporal decretat per la Generalitat el 15 d'octubre d'enguany.

REQUISITS

Per poder accedir als microprèstecs, cal haver tancat l'any fiscal de 2019 sense pèrdues, estar al corrent de pagament amb les administracions públiques i no tenir incidències al CIRBE o ASNEF. A més, les persones treballadores han de tenir un mínim d'ingressos de 25.000 euros al fiscal de 2019 i, les societats, una facturació mínima de 50.000 euros.

QUANTIA DE L'AJUT

Import fix de 15.000 euros a rebre pel client.

• Termini de cinc anys, el primer serà de carència, entès com un període on només s'atendran els interessos, i els altres quatre anys, aproximadament 340 euros al mes
• Tipus variable: EURIBOR 12 mesos +1.85% (revisions anuals)
• Sense comissions d'obertura, de cancel·lació parcial o total
• Garantia: aval d'Avalis SGR pel 100% del principal

Més informació a: info@elsalt.cat

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea