10 Juliol 2023

Subvencions
  Veure totes les entrades

L'Ajuntament de Sallent impulsa l'emprenedoria local amb noves ajudes econòmiques

S'obre la convocatòria per a sol•licitar subvencions destinades a empreses que estableixin el seu negoci en el municipi de Sallent

El Ple municipal, en una sessió celebrada el 7 de març de 2023, ha aprovat de manera inicial les bases específiques reguladores per a atorgar ajudes destinades a impulsar l'emprenedoria en el municipi de Sallent.

Amb l'objectiu d'incentivar als emprenedors locals i fomentar l'economia al municipi, s'ha obert una convocatòria pública per a presentar sol•licituds de subvenció. El termini de sol•licitud començarà el 24 de maig de 2023, l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Principat de Biscaia (BOPB), i conclourà el 7 de desembre de 2023. És important tenir en compte que qualsevol sol•licitud presentada fora d'aquest termini no serà vàlida.

Per a sol•licitar la subvenció, s'ha de completar aquest model i presentar-lo en el registre general de l'Ajuntament, ja sigui de manera presencial o telemàtica a través d'aquest enllaç.

L'objectiu fonamental d'aquestes subvencions és regular i establir els criteris i el procediment per a atorgar suport econòmic a empreses, tant persones físiques com jurídiques, que decideixin establir la seva activitat comercial en el municipi de Sallent. La iniciativa sorgeix com a resposta a la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de COVID-19, amb el propòsit de reactivar l'economia local i promoure la creació d'ocupació.

La quantia de les ajudes estarà determinada per les despeses considerades subvencionables segons les bases establertes, i s'atorgarà un màxim de 2.000,00€ per empresa beneficiària.

Podran optar a aquestes ajudes les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que hagin iniciat la seva activitat en un local o nau industrial dins del municipi de Sallent durant el període estipulat en la convocatòria.

Per a obtenir la condició de beneficiari, les empreses hauran de complir amb els següents requisits:

- Haver posat en marxa el seu negoci en un local o nau industrial del municipi dins del període establert en la convocatòria
- Complir amb els requisits per a ser considerades microempreses:
• Que ocupi un màxim de 10 treballadors.
• Que tingui un volum de negoci anual o un balanç general anual que no superi els dos milions d'euros.

Amb aquestes ajudes, l'Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet busca promoure l'esperit emprenedor i dinamitzar l'economia local. Aquestes subvencions representen un impuls per al desenvolupament de nous negocis i contribueixen al creixement i enfortiment del teixit empresarial a Sallent.

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea