20 Octubre 2022

Subvencions
  Veure totes les entrades

Kit Digital per empreses d'1 i 2 treballadors

El 20 d'octubre s’obre la convocatòria per empreses del Segment III

EL Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. Això es farà a través de diferents paquets bàsics de digitalització, denominats paquets DTK.


BENEFICIARIS

Petites empreses, microempreses i autònoms

El programa va orientat a les necessitats de les petites empreses, microempreses i autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci i que tinguin una antiguitat mínima de 6 mesos.

No podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb les quals aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització.


LÍMITS MÀXIMS D'AJUT

I. Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats = 12.000 €
II. Petites empreses o Microempreses d'entre 3 i menys de 10 empleats = 6.000 €
III. Petites empreses o Microempreses d'entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d'autoocupació = 2.000 €


QUANTÍA DE L'AJUT

Un màxim de 12.000€

El programa compta amb una dotació global de 3.000 milions d’euros finançats amb els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’ajut consisteix en un bo digital amb una quantia econòmica, de 12.000€ màxim, perquè s’administri escollint una o diverses solucions digitals de les ofertes pels agents digitalitzadors que desenvolupin els serveis del catàleg.


CATEGORIES DE SOLUCIONS DIGITALS

• Lloc web i presència a internet: Fins a 2.000€
• E-commerce: Fins a 2.000€.
• Gestió de xarxes socials: Fins a 2.500€.
• Gestió de clients/proveïdors: Fins a 4.000€.
• Business Intelligence i analítica: Fins a 4.000€.
• Serveis d'oficina virtual: Fins a 12.000€.
• Gestió de processos: Fins a 6.000€.
• Factura electrònica: Fins a 1.000€.
• Comunicacions segures: Fins a 6.000€.
• Ciberseguretat: Fins a 6.000€.
• Presència avançada a internet: Fins a 2.000€.
• Marketplace: Fins a 2.000€.


CARACTERÍSTIQUES

• Procediment de concessió: Concurrència no competitiva (ordre d'entrada).
• Ajut subjecte al règim de minimis.
• Compatibilitats: Ajuts incompatibles amb altres per la mateixa finalitat.
• Efecte incentivador.
• El beneficiari haurà de registrar a la seva comptabilitat, en un codi comptable diferenciat, el detall de totes les transaccions relacionades amb l'activitat subvencionada.


TERMINI DE SOL·LICITUD

• Segment l (petites empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats): Del 15 de març de 2022 a les 11:00 hores fins el 15 de setembre de 2022 a les 11:00 hores, o fins esgotar el pressupost disponible.

• Segment ll (petites empreses o microempreses d'entre 3 i menys de 10 empleats): Del 2 de setembre de 2022 a les 11:00 hores fins el 2 de setembre de 2023 a les 11:00 hores.

• Segment III (petites empreses o microempreses d'entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d'autoocupació): Del 2 d'octubre de 2022 a les 11:00 hores fins el 20 d'octubre de 2023 a les 11:00 hores.

Si estàs interessat en rebre suport per aconeguir l'ajuda, pots escriure a info@elsalt.cat

DOCUMENTS

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea