17 Maig 2021

Subvencions
  Veure totes les entrades

Ajuts a les empreses del comerç, serveis, artesania i moda

Concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors i en l’àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda.

PROGRAMES PER EMPRESES
Programa 3 - Suport en el procés de transformació digital de les empreses
Programa 4 - Suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments.
Programa 8 - Reactivació i transformació de la moda catalana

TERMINI
Pendent de convocatòria

PROGRAMA 3
TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES EMPRESES BENEFICIARIS
Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

ACCIONS SUBVENCIONABLES
• Webs personalitzades amb sistemes informàtics que permetin la gestió, l’actualització de continguts,la mètrica, que sigui disponible en diferents dispositius, és a dir responsive, multiidioma i que contingui un directori que faciliti la cerca a l’espai web.

• Accions de promoció i campanyes de comunicació i màrqueting digital, com enllaços patrocinats o SEM, campanyes de pagament per clic, de posicionament SEO, campanyes d’afiliats, publicitat online, etc.

• Creació de botigues online a partir d’un establiment físic, sempre que es faciliti la recollida en l’establiment físic.

• La digitalització del punt de venda a peu de carrer per a dotar a l’establiment físic de tecnologies que millorin els seus processos. (cartelleria digital, beacons, etiquetes electròniques, etc).

• Per a la contractació o realització de projectes d’estratègia digitals que tinguin com a finalitat l’omnicanalitat del negoci, és a dir inversions que incorporin una visió digital i tecnològica de 360º, adquisició d’ERP i CRM que integrin informació i coneixement dels clients, tecnologia que permeti la predicció i l’aprofitament de dades que facilitin la personalització i d’eines d’automatització de processos per a la gestió diària de les empreses.

• Projectes i estudis de consultoria digital per l’assessorament especialitzat, per tal d’assegurar l’èxit en la implementació de solucions i serveis tecnològics

REQUISITS
• L’empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

• Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.

• És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 31 de desembre de 2021. Es subvencionen totes les accions dutes a terme durant l’exercici 2021.

QUANTIA DE L’AJUT
Fins al 70% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.


PROGRAMA 4
OBERTURA DE COMERÇOS I DE SUPORT A LA REFORMA I MILLORA D’ESTABLIMENTS BENEFICIARIS

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

ACCIONS
• Àmbit 1: Recuperació de locals buits - obertures
• Àmbit 2: Reforma d’establiments

REQUISITS
Inversió mínima: 2.000 euros

• Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros. No entren les concessions administratives d’inauguracions de nous MM. S’acceptaran aquelles sol.licituds amb llicència d’obertura del 2021, encara que el traspàs o el contracte de lloguer o compra correspongui a l’any 2020.

• Àmbit 2: Botigues i parades de MM amb antiguitat de mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris.

DESPESES SUBVENCIONABLES
• Àmbit 1: Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

• Àmbit 2: Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i serveis i de parades de mercats municipals sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys) i parades de mercats no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari.

QUANTIA DE L’AJUT
Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim 5.000 euros.


PROGRAMA 8
REACTIVACIÓ I TRANSFORMACIÓ DE LA MODA CATALANA BENEFICIARIS

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda i que hagin endegat o endeguin accions durant el 2021 per a créixer i abordar els reptes de futur immediat en el nou entorn de mercat, amb projectes que incloguin la transformació digital, la sostenibilitat o la internacionalització de la marca i/o que estiguin en fase de reactivació de la seva marca i/o projecte empresarial.

ACCIONS SUBVENCIONABLES
• Contractació de serveis professionals i assessorament en el desenvolupament de projectes de transformació digital.

• Adquisició d’ equips i maquinari i altres despeses tecnològiques, relacionades amb la transformació digital.

• Contractació de serveis professionals per a la implementació d’eines i recursos, relacionats amb la sostenibilitat que permetin avançar en el grau d’aplicació dels mateixos.

• Contractació de serveis professionals per a l’assessorament en temes relacionats amb la internacionalització (estudis de mercat, elaboració d’agendes comercials, ...).

• Assistència a fires internacionals de moda (presencials i online).

• Qualsevol tipologia d’acció duta a terme durant el període de recuperació econòmica degut als efectes de la Covid19.

REQUISITS
• Despesa mínima subvencionable: 1.000 euros.
• Els beneficiaris d’aquest programa són incompatibles amb la resta de programes.

QUANTIA DE L’AJUT
• Fins el 100% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 3.000 euros.

👉 Per a més informació info@elsalt.cat

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea