13 Octubre 2020

Subvencions
  Veure totes les entrades

Ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d'energia elèctrica

Termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de novembre 2020

Ajuts destinats a projectes d'inversió en activitats i posada en funcionament d’instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb fonts d'energia renovable, incloent actuacions d'inversió que millorin la gestió i optimitzin la producció.

S’INCLOUEN ELS SEGÜENTS TIPUS D’INSTAL·LACIONS:
• Biogàs agroindustrial o industrial
• Fotovoltaica d'autoconsum en serveis o industria
• Actuacions associades a Comunitats d'Energíes Renovables, incloses les comunitats ciutadanes d'energía

BENEFICIARIS:
1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
2. Les empreses de serveis energètics, amb la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis.
3. Les comunitats d'energies renovables o comunitats energètiques, quan compleixin amb les condicions establertes en el criteri d'avaluació de "Comunitat energètica renovable, altres modalitats de comunitats energètiques, incloses les comunitats ciutadanes d'energia i altres projectes amb mecanismes de participació ciutadana".

QUANTIA DE L’AJUT:
L’ajut consisteix en una subvenció a fons perdut, el import de la qual dependrà del tipus d’energia renovable implantada i de la potència instal·lada.

TERMINI:
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà ‪a les 12:00‬ hores del ‪30 de novembre de 2020‬.

Més informació a: ‪info@elsalt.cat‬

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea