06 Juliol 2023

Subvencions
  Veure totes les entrades

Ajuts a la digitalització dels comerços catalans (Segona convocatòria)

OBJECTE
Impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites
i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

BENEFICIARIS
• Autònoms.
• Petites i mitjanes empreses.
• Entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de
mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
Queden excloses com a beneficiàries d’aquests ajuts les empreses que es troben participades en més
d’un 50% per capital públic, les fundacions, i els col·legis professionals.

REQUISITS I CARACTERÍSTIQUES
• L’activitat principal del negoci ha de correspondre amb el CNAE 45 o 47.
• Inversió mínima de 2.000 euros.
• Tenir un establiment a peu de carrer a Catalunya.
• Les solucions tecnològiques han d’estar com a mínim en llengua catalana.
• Règim de concurrència competitiva.
• Ajuts subjectes al règim de minimis.
• Període d’execució: De l’1 de gener del 2022 al 30 de setembre del 2023.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Empreses:

• Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia de comunicació,
del model de negoci i de l’experiència de compra.
- Botiga online.
- Solucions ciberseguretat.
- Noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada per millorar l’atenció, relació i coneixement de la clientela.

• Transformació del punt de venda:
- Digitalització de la gestió del comerç.
- Noves tecnologies en el punt de venta per millorar el procediment de pagament i evitar cues.
- Adquisició d’eines i mobiliari tecnològic (ordinadors, tauletes, etc) sempre que siguin per ús directe a l’establiment
o a la clientela.
- Interactivitat: etiquetes NFC, codis QR...
- Implantació d’etiquetes electròniques RFID.
- Sistema d comptadors de persones i de mesura del tràfic a les diferents àrees de la botiga.
• Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular.
- Inversions per disminuir el consum d’envasos i embalatge.
- Noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte mediambiental.
- Sistemes digitalitzats de punt de recollida.

Entitats i associacions de comerç:

• Millora de l’atenció i relació i coneixements de les persones consumidores i la seva fidelització mitjançant
l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada.
• Inversió en canals digitals de les associacions.
• Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals.
• Mètriques i anàlisis del mercat.
• Solucions de ciberseguretat a nivell associatiu.
• Adquisició d’eines i mobiliari tecnològic.
• Formació destinada a millorar l’ús i gestió d’eines tecnològiques del comerç.

QUANTIA D’AJUT
Fins a un 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros.

TERMINI DE SOL·LICITUD
De les 9:00 hores del dia 20 de juny de 2023 fins les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

DOCUMENTS

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea