27 Novembre 2020

Subvencions
  Veure totes les entrades

Ajuts a la cultura

Destinat a les activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya

Objecte:
Ajut destinat les activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID- 19.

Beneficiaris:
• Persones professionals i tècniques de les arts escèniques
• Arts visuals
• Música i audiovisual
• Altres activitats culturals suspeses

Requisits dels beneficiaris:
• Ésser més gran de divuit anys.
• Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
• El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària no han de superar l’import de 18.885 euros.

Quantia de la subvenció:
Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750 euros.

Característiques:
• Aquesta prestació s’atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva.
• L’import màxim corresponent al pagament d’aquestes subvencions, per a l’exercici 2020, és de 3.696.612,21 euros

Termini:
Des de les 09:00 hores del 27 de novembre de 2020 fins a les 09:00 hores del 4 de desembre de 2020.

Més informació: info@elsalt.cat

Ajuntament de Sallent Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea